Forum Forum prawneGospodarcze

Ustawa o opłatach skarbowych - art 2.ust 1- problem z interpretacją

Ustawa o opłatach skarbowych - art 2.ust 1- problem z interpretacją

skomentuj
mixer2004@ / 2011-02-24 09:58
W m-cu styczniu br złożyłem wniosek (EDG-1) w Urz. Miasta w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej. Wniosek jest formalnością rejestracyjną i UM nie podejmuje w tej sprawie żadnej decyzji. UM wydaje tylko potwierdzenie złożenia tego wniosku (EDG-1). Od dn. 01-02-2011 istnieje możliwość zarejestrowania się osoby z zawieszona działalnością gospodarczą w Powiatowym Urz. Pracy. Tam wymagane jest zaświadczenie, że działalność gospodarcza jest albo zawieszona, albo wyrejestrowana. W związku z tym należy pobrać z organu rejestracyjnego czyli z UM zaświadczenie, które jest PŁATNE - 17 zł. Podstawą do opłaty i jej wysokości - jak poucza UM - jest ustawa z dn. 16-11-2006 r. ( Dz.U 225) o opłatach skarbowych. Jednak ustawodawca na mocy art. 2 ust.1.pkt 1 zwolnił niektórych petentów z obowiązku uiszczania tej opłaty. I tak w tym ( 2) artykule ust.1 pkt. 1 pod literą c zwolnił z obowiązku uiszczania opłaty, gdy zaświadczenie pobierana jest dla potrzeb ośrodka pomocy społecznej. A lit. f - mówi, że zwolnieniu opłacie podlega również pobieranie zaświadczenia na potrzeby ... zatrudnienia.
Mimo, że we wniosku o zaświadczenie określa się cel pobierania zaświadczenia to jednak UM kwestionuje zasadność tego zapisu i żąda uiszczenia opłaty. zaznaczam, że zaświadczenie wymagane jest przy rejestracji w Urz., Pracy a więc służy w celu zatrudnienia.

Zatem kto ma rację? jak należy interpretować zapisy ustawy o opłatach skarb z dn. 16-11-2006 r. art.2 ust.1 pkt.1 lit c oraz lit. f. Czy rejestracja w Urzędzie pracy to jest " w celu zatrudnienia" - ?
skomentuj

Najnowsze wpisy