Forum Forum prawneCywilne

Wezwanie do zapłaty - proszę o pomoc

Wezwanie do zapłaty - proszę o pomoc

Franco45 / 2009-02-19 17:32
Moja znajoma otrzymała wezwanie do zapłaty tyt. wynagrodzenia za holowanie i parkowanie pojazdu, właściwie to wezwanie dotyczy jej matki, która obecnie przebywa w Domu Opieki Społecznej ze względu na chorobę, która ją dotknęła. Od 2008r. moja znajoma jest prawnym opiekunem matki. Przedmiot wezwania dotyczy okresu bezpośrednio poprzedzającego chorobę tj.Kwiecień 2006r aż do dnia dzisiejszego.
Moja znajoma nic nie wiedziała o tym fakcie, teraz otrzymała pismo, które wzywa jej matkę{której jest prawnym opiekunem} do zapłaty kwoty prawie 28 000zł.
Czy znajoma moja jest odpowiedzialna za spłatę tego zadłużenia? Czy istnieje możliwość umorzenia tego zadłużenia, bo pozwana{matka znajomej} nie posiada dochodów?
Czy też moja znajoma jako prawna opiekunka matki, będzie musiała pokryć w całości to zadłużenie.
Bardzo proszę o pomoc
z wyrazami szacunku F.

Najnowsze wpisy