Forum Forum prawnePracy

wypowiedzenie umowy - 3-miesięczny okres wypowiedzenia

wypowiedzenie umowy - 3-miesięczny okres wypowiedzenia

PETITKI / 217.153.205.* / 2010-09-02 14:04
Zaczęłam pracę w firmie "X" w połowie września 2007 roku. W tym roku będę wchodzić w 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Teoretycznie 3 lata mijają mi w połowie września tego roku, ale w praktyce wypowiedzenie liczone jest od końca miesiąca. Od kiedy w takim razie będzie mnie 3-miesięczny okr. wyp. obowiązywał?
a) Od 1 września?
b) Od połowy września?
c) Od końca września?
Wyświetlaj:
Zosia 30 / 83.10.168.* / 2013-01-20 17:08
Witam,
Proszę o pomoc, bo nigdzie nie widzę "mojego przykładu".
Zaczęłam pracę w mojej firmie w grudniu 2009.
Była to umowa-zlecenie do września 2010.
14.09.2010 została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. Chciałabym się zwolnić. Łącznie pracuję 3 lata. Czy mój okres wypowiedzenia, to 3 miesiące? Czy umowa-zlecenie liczy się?
szklarek / 2013-01-21 10:44
NIE. Zlecenie nie wlicza się do stażu pracowniczego.
Obowiązuje więc Panią zgodnie z art. 36, par. 1 KP JEDNOMIESIĘCZNY okres wypowiedzenia.
Zawsze można próbować to zmienić rozwiązaniem za porozumieniem stron, albo porozumieniem w zakresie skrócenia o. wypowiedzenia w trybie art. 36, par. 6 KP.


http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-36
krzyre / 81.219.163.* / 2010-09-03 22:46
moim zdaniem 3 miesieczny okres wypowiedzienia będzie cię obejmował od 31 października ... czyli po pełnym wrześniu ....
zawsze liczy się pełne miesiące

pozdrawiam
szklarek / 2010-09-04 11:28
Z netu:
Wątpliwości interpretacyjne zostały wyjaśnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 4 kwietnia 1974 roku (sygnatura I PZP 33/78) wskazano, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy. Oznacza to, że jeżeli pracodawca dokonuje wypowiedzenia przed upływem 6 miesięcy oraz termin wypowiedzenia przypada już w 7 miesiącu, to należy stosować dłuższy okres wypowiedzenia, bo pracownik osiągnął staż, co najmniej 6 miesięczny u danego pracodawcy. Zasada powyższa została doprecyzowana w kolejnym orzeczeniu, gdzie wskazano, że o długości okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy, liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (SN z dnia 11 maja 1999 r. ; sygnatura I PKN 34/99).
szklarek / 2010-09-02 17:52
Od połowy września będzie obowiązywał, ale jego bieg ( gdyby nie daj bóg je Pani otrzymała ) zacząłby się 1 października, skończył 31 grudnia. Dotyczy wypowiedzenia złożonego tuż po osiągnięciu 3 lat stażu.
Ale jeśli nabycie praw do 3 miesięcznego nastąpiłoby w trakcie już biegnącego jednomiesięcznego- zostałoby ono przedłużone o 2 miesiące.
Czyli gdyby była już Pani na wypowiedzeniu biegnącym od 1 września do 30 września- z mocy prawa przedłużyłoby się do końca listopada.
PETITKI / 217.153.205.* / 2010-09-03 09:29
Bardzo dziękuję. To nienajlepsza informacja, bo to ja prawdopodobnie będę składać wypowiedzenie. W związku z powyższym jedyną opcją jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (jeśli obecny szef się zgodzi). W przeciwnym razie stracę szansę na nową pracę, ponieważ nowy pracodawca raczej nie będzie czekał na mnie do stycznia z wolnym wakatem.
szklarek / 2010-09-03 11:00
A to zmienia nieco postać rzeczy. Rzeczywiście takie rozwiązanie jest zawsze możliwe.(art 30, par.1, ust 1 KP) Jest też nieco pośrednie- rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem, ale ze skróconym na mocy porozumienia stron okresem wypowiedzenia. Czyli cała procedura jak z normalnym wypowiedzeniem, tyle że okres krótszy i bez obowiązku zakończenia go z ostatnim dniem miesiąca.
Na podstawie art.36 ust.6 KP
Kodeks;
http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeks-pracy
PETITKI / 217.153.205.* / 2010-09-03 15:03
Dziękuję. I ostatnie, kluczowe pytanie. Jak liczy się czas pracy, bo doszły do mnie różne informacje.
Zapis dot. rozwiązania umowy na czas nieokreślony: "3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata" oznacza:
a) 3 lata liczone od momentu podpisania pierwszej umowy z firmą (czyli od momentu podpisania umowy najpierw na okres próbny, łącznie z umową na czas określony)?
b) 3 lata liczone od momentu podpisania umowy na czas nieokreślony (bez wliczania okresu próbnego i umowy na czas określony)?
szklarek / 2010-09-03 18:48
Nie jest to wprost w KP napisane, ale częściowo już to interpretował SN w wyroku.Te 3 lata oznaczają nie "od" tylko ŁĄCZNY czas umów o pracę u pracodawcy. Mogą być na czas określony, nieokreślony, mogą być między nimi przerwy, ale nie może być "po drodze" zatrudnienia u innego pracodawcy.
Umowę na czas próbny również wlicza się, nie wlicza się natomiast okresów urlopu bezpłatnego.

Najnowsze wpisy