Forum Forum dla firmKadry

Zabraknie 185 mln zł na pensje niepełnosprawnych?

Zabraknie 185 mln zł na pensje niepełnosprawnych?

Wyświetlaj:
rencistka / 194.117.241.* / 2010-05-28 14:42
Pieniądze, które PFRON przekazuje PCPR-om na określone cele powinny być skrupulatnie rozliczane i kontrolowane przez jednostki z zewnątrz. Jestem osobą niepełnosprawną 20-lat i wiem, że niepełnosprawny "bez układów" nigdy z tych pieniędzy nie skorzysta. W społecznych Radach ds Osób Niepełnosprawnych siedza osoby zaprzyjaźnione z władzami i wyrażają na wszystko zgodę, bo im też od czasu do czasu coś kapnie, chociaż nie są osobami niepełnosprawnymi. Również wiele zdrowych osób w ZUS nie może otrzymyać grupy (bo są osobami zdrowymi) niestety nie mają tego problemu u Powiatowego Orzecznika. I tak błędne koło się zamyka. Zamiast PFRON narzekać niech wymusi na odpowiednich władzach kontrolę wydatkowania tych pieniędzy , dobrze by było gdyby kontrolowane były wadatki z kilku lat do tyłu. Jak jednostką kontrolującą będzie np NIP to napewno PFRON nie będzie borykał się z brakiem pieniędzy, a niepełnosprawni będą w PCPR-ach rzetelnie informowani o przysługuyjacych im dofinansowaniach oraz będą mogli z nich skorzystać.
H Szatkowski / 2010-05-25 10:25

W takiej sytuacji konieczne może okazać się zwiększenie dotacji budżetowej dla PFRON lub obniżenie wysokości dofinansowania, jakie wypłaca on pracodawcom.

To jasno wskazuje, że taki system wspomagania zatrudnienia niepełnosprawnych jest już u podstaw niewydolny.

Najnowsze wpisy