Forum Forum prawnePracy

zerwanie umowy zlecenie z pośrednikiem pracy

zerwanie umowy zlecenie z pośrednikiem pracy

Marlenqa96 / 2019-10-02 21:10
Witam,
Mam podpisaną umowę z pośrednikiem pracy na umowę zlecenie do końca listopada br., w między czasie znalazłam pracę na stałe i chciałabym zakończyć umowę z Pośrednikiem pracy. W jaki sposób mogłabym to zrobić i jakie konsekwencje to ze sobą wiąże?
Wyświetlaj:
Marlenqa96 / 2019-10-03 12:18
dziękuję bardzo za informację , dużo mi to pomogło. :)
L967 / 37.30.5.* / 2019-10-02 22:05
Co do formy - w jaki sposób masz ją wypowiedzieć - najlepiej w formie pisemnej - tak jak umowę o pracę. Trzeba napisać dwa egzemplarze pisma pt. wypowiedzenie, kto jest autorem, do kogo jest skierowane, od jakiego dnia wypowiadasz. Na jednym egzemplarzu (jeśli się zdecydujesz) agencja ma się podpisać - wtedy masz jakiś dowód, że do wypowiedzenia doszło. Ważne jest też w formie ustnej, ale pisemne pewniejsze. Co do zasady z umowy nie można się wycofać powierzając jej wykonanie osobie trzeciej
"Art. 738. § 1. Kodeksu cywilnego Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej TYLKO wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności." Więc co do zasady nie można sobie znaleźć podwykonawcy w zleceniu.
L967 / 37.30.5.* / 2019-10-02 21:58
Skutki wypowiedzenia umowy zlecenia zależą po pierwsze od tego co masz napisane w umowie. Sprawdź zatem w swojej umowie czy nie ma tam zastrzeżonej np. kary umownej. Jeśli w umowie nic takiego nie ma, to umowa zlecenia jest w art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Wprost o skutkach wypowiedzenia mówi art. 746 Kodeksu cywilnego: "§ 2. Przyjmujący zlecenie (czyli Ty) może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę." Więc grozi Ci jaka odpowiedzialność za szkodę - o ile zleceniodawcy uda się ją udowodnić (i będzie chciało). Ale jeszcze raz spójrz, czy nie ma jakieś kary umownej.

Najnowsze wpisy