Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.