Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BETA ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
Inwestycje funduszu: BETA ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Funduszu inwestuje (od 75%) w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20TR. (Do 25%) inwestowanych jest w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o ile ich cena lub wartość zależy pośrednio lub bezpośrednio od ceny akcji wchodzących w skład indeksu WIG20TR.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BETA ETF WIG20TR Portfelowy FIZ +2,56% +1,67% +12,04% +17,88% +25,56% +8,03% +6,40% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.