Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BETA ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
Zarząd i akcjonariusze funduszu: BETA ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.