BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BGŻ BNP Dynamicznego Inwestowania C
Zarząd i akcjonariusze funduszu: BGŻ BNP Dynamicznego Inwestowania C
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.