BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
Zarząd i akcjonariusze funduszu: BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.