Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Copernicus Płynnościowy Plus
Inwestycje funduszu: Copernicus Płynnościowy Plus
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostały do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość procentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397dni.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Copernicus Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Prowizje pobierane przez fundusz: Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.