Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Copernicus Płynnościowy Plus
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Copernicus Płynnościowy Plus
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.