inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje CEEplus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: inPZU Akcje CEEplus
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w dłużne instrumenty finansowe. (Do 30%) inwestowanych jest w depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
inPZU Akcje CEEplus +4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje CEEplus
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.