inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje CEEplus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Zarząd i akcjonariusze funduszu: inPZU Akcje CEEplus
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.