inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących
Inwestycje funduszu: inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących
Typ funduszu Krajowy - akcji / indeksowy (rynki wschodzące)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej benchmarkowi. Aktywa (od 70%) inwestowane są w akcje prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. (Do 30%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w dłużne instrumenty finansowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących -5,26% -6,36% -3,05% -10,52% +12,82% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.