Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ
Inwestycje funduszu: Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ
Typ funduszu Krajowy - prywatny / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje (od 50%) w papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą medyczną. (Do 50) aktywów inwestowane jest w spółki typu wzrostowego (growth stocks) o globalnym zasięgu, notowane na giełdach w USA, Europie, Chinach czy Japonii.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ +0,31% +3,79% +3,79% +0,55% +15,94% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.