Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.