NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: NN Obligacji
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez SP. W przypadku zmian rynkowych stóp procentowych w krótkim terminie możliwe są większe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie inwestuje w akcje.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
NN Obligacji +0,16% -0,64% -0,47% -0,51% +1,63% +7,02% +10,13% +14,85%
Prowizje pobierane przez fundusz: NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 1,00 %
100000,00 250000,00 PLN 0,75 %
250000,00 1000000,00 PLN 0,50 %
1000000,00 - PLN 0,20 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.