PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PZU Akcji MiŚ
Typ funduszu Krajowy - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 70%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w akcje emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek. (Do 20%) aktywów inwestowanych jest w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. (Do 10%) aktywów stanowią tytuły uczestnictwa polskich jak i zagranicznych funduszy.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie 4%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PZU Akcji MiŚ +0,99% +4,39% +7,53% +14,80% +34,74% +37,38% +46,99% +19,45%
Prowizje pobierane przez fundusz: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.