PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Zarząd i akcjonariusze funduszu: PZU Akcji MiŚ
Zarządzający funduszem PZU Asset Management SA
Prezes zarządu Piotr Gralewski
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej 13000000 PLN
Akcjonariusze 100% Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Informacje o akcjonariuszach Towarzystwo wchodzi w skład Grupy PZU. Bezpośrednio 100 proc. akcji posiada PZU na Życie. PZU jest największym polskim ubezpieczycielem, obok TFI utworzyło też Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (OFE Złota Jesień).
Agent transferowy PZU Centrum Operacji SA
Bank depozytariusz Deutsche Bank Polska SA
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
mies.