Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2050
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Skarbiec PPK 2050
Typ funduszu Krajowy - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60 do 80%) aktywów w akcje. W ramach części dłużnej portfela, (od 20% do 40%) inwestowane jest w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania będzie zwiększany udział części dłużnej. W ostatniej fazie, czyli od roku 2050 (od 85%) wartości aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec PPK 2050 +10,22% +10,71% +8,22% +22,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2050
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.