UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
UniAbsolute Return Uniwersalny
Zarząd i akcjonariusze funduszu: UniAbsolute Return Uniwersalny
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.