Notowania

finanse
08.05.2019 08:06

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

Bank Millennium odnotował 159,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 155,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zysk netto raportowany wyniósł w I kw. 2019 r.160 mln zł, czyli o 3% więcej, niż rok temu. Zysk netto z korektą niesymetrycznej składki BFG oraz jednorazowego zwrotu z tytułu aktywa podatkowego (wpływ netto 24,3 mln zł) wyniósł 190 mln zł w I kw. 2019 r. i wzrósł o 3,1% rocznie" - czytamy w raporcie.

"Wynik z tytułu odsetek pozostaje nadal głównym czynnikiem wzrostu przychodów (+14,6% rocznie), natomiast podniesienie opłat na BFG w 2019 roku spowodowało znaczny wzrost kosztów operacyjnych (wraz z amortyzacją) o 16,4% rocznie. Warte zauważenia jest, iż składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG jest księgowana w I kwartale, co zniekształca porównanie wyników do poprzedniego kwartału" - czytamy dalej.

Koszty BFG wyniosły w I kw. br. 84,02 mln zł wobec 54,7 mln zł rok wcześniej.

"Koszty ogółem w I kw. 2019 r. wyniosły 384,5 mln zł, co oznacza nominalny wzrost o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Znaczny wzrost obowiązkowych składek na BFG w 2019 r. był ważnym czynnikiem wzrostu kosztów operacyjnych. Ponadto roczna składka na fundusz restrukturyzacyjny BFG (która rok-do-roku podwoiła się) jest zawsze księgowana w I kw., co zaburza porównanie kosztów i całości wyników, w stosunku do poprzednich kwartałów. Bez uwzględnienia składek BFG, zaksięgowanych w I kw., koszty operacyjne wzrosły o 9% rocznie" - napisano w raporcie.

Koszty osobowe w I kw. 2019 r. wyniosły 172,6 mln zł i wzrosły o 9,4% r/r, w wyniku wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń pracowników. Część wzrostu ogólnej liczby pracowników wynikała z przejęcia SKOK Piast w listopadzie 2018 r. Łączna liczba pracowników grupy na koniec roku wyniosła 6 183 osób (etatów), podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 483,99 mln zł wobec 428,29 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 163,17 mln zł wobec 172,5 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 82,31 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 80,46 mld zł na koniec 2018 r.

Wskaźnik ROE wyniósł 10,3% (przy równomiernym kwartalnie rozłożeniu składek BFG), a skorygowany o zdarzenia jednorazowe (bez zdarzeń jednorazowych, tj. uwzględniając równe naliczenie składki na fundusz restrukturyzacyjny BFG przez cały rok, zaksięgowanej z góry w I kw. oraz bez wpływu netto 24 mln zł z tytułu jednorazowego zwrotu z tytułu aktywa podatkowego) wyniósł 9,1%, przy wpływie znacznego wzrostu kapitałów rok do roku (10%). Skorygowany wskaźnik koszty/dochody (o zdarzenia jednorazowe - j.w.) wyniósł 46,1% czyli poniżej jego wartości za cały 2018 rok.

W I kw. 2019 r. bank i grupa wzmocniły znacznie współczynniki kapitalowe w oczekiwaniu na przejęcie Euro Banku. Na koniec marca 2019 r. łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wzrósł do 25,6% w rezultacie pełnego zatrzymania w kapitałach wyniku za 2018 r. (decyzja WZA) oraz emisji obligacji podporządkowanych z uzyskaną zgodą KNF na zaliczenie do kapitału T2. Wskaźnik kapitału Tier 1 (=CET1) wzrósł do 21,5% zatem obecnie poziom kapitału regulacyjnego pozwala na nabycie Euro Banku bez konieczności dalszego podwyższenia poziomu kapitału" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 197,2 mln zł wobec 185,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz