Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Braster wstępnie zaakceptował niewiążącą ofertę inwestycyjną EHGOS Fund

0
Podziel się:

Braster, po przeprowadzeniu analiz i uzyskaniu pozytywnej oceny rady nadzorczej, podjął decyzję o wstępnej akceptacji niewiążącej oferty inwestycyjnej (term sheet) złożonej przez European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOS Fund) oraz o podjęciu rozmów z inwestorem w celu uzgodnienia warunków potencjalnego finansowania i wypracowania odpowiedniej dokumentacji transakcyjnej, podała spółka.

Braster wstępnie zaakceptował niewiążącą ofertę inwestycyjną EHGOS Fund
bEDCYyjp

"Zaakceptowany wstępnie term sheet zakłada dwuletni program finansowania oparty na emisji obligacji zamiennych na akcje spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, w ramach którego zaangażowanie Inwestora pod warunkiem ziszczenia się określonych kryteriów może wynieść do 50,1 mln zł. W zamian za środki pieniężne wypłacane na rzecz spółki w transzach (cztery pierwsze transze po 0,9 mln zł, następnie 155 transz po 0,3 mln zł), term sheet zakłada oferowanie inwestorowi przez spółkę w transzach obligacji o łącznej wartości nominalnej do 6 mln zł zamiennych na akcje, po cenie emisyjnej równej 95% wartości nominalnej i z rocznym terminem wykupu" - czytamy w komunikacie.

Spółka mogłaby skorzystać z finansowania po raz pierwszy po zamknięciu transakcji, a następnie okresowo z zastrzeżeniem konwersji wszystkich wcześniej wyemitowanych obligacji zamiennych lub zakończenia okresu karencji. Cena zamiany jednej obligacji na akcję miałaby wynosić 95% najniższej średniej ceny zamknięcia ważonej wolumenem akcji spółki z okresu 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających złożenie oświadczenia o zamianie obligacji, wyjaśniono.

Jednocześnie łącznie z emisją poszczególnych transz obligacji, term sheet przewiduje również emisje warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których inwestor miałby możliwość zakupu w okresie 5 lat akcji spółki w ilości odpowiadającej maksymalnie 40% wyemitowanych transz obligacji i wykonania warrantów po cenie równej 120% najniższej średniej ceny zamknięcia ważonej wolumenem akcji spółki z okresu 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o emisję danej transzy obligacji, podano również.

bEDCYyjr

Term sheet określa ogólne warunki oferty finansowania, do których należą m.in. spełnienie przez spółkę wymogów prawnych i regulacyjnych związanych z transakcją, uzyskanie wymaganych zezwoleń korporacyjnych na zawarcie umowy inwestycyjnej, zakończenie restrukturyzacji zadłużenia obligacji serii A przed wypłatą pierwszej transzy, zawarcie przez spółkę lub jej akcjonariusza umowy pożyczki 1 mln akcji spółki na rzecz inwestora, dokonanie emisji bez uprzywilejowania dotychczasowych akcjonariuszy, kurs zamknięcia akcji spółki przekraczający 0,2 zł przez co najmniej 10 kolejnych dni sesyjnych poprzedzających wniosek spółki o wydanie nowej transzy, prawo inwestora do wypowiedzenia programu finansowania w przypadku wystąpienia istotnego niekorzystnego skutku, pokrycie przez spółkę kosztów prawnych i innych związanych z transakcją (do wysokości 20 tys. euro) oraz zapłata wynagrodzenia za zaangażowanie w wysokości 5% (odliczenie w drodze potrącenia przy pierwszych transzach), wymieniono również.

Term sheet przewiduje, iż ostateczne warunki programu finansowania zostaną uzgodnione przez strony w dokumentacji transakcyjnej. Mając powyższe propozycje na uwadze spółka rozpocznie obecnie rozmowy z inwestorem w zakresie możliwości i warunków potencjalnego finansowania działalności spółki w ramach programu określonego w term sheet, podkreślono.

"Jednocześnie spółka zastrzega, iż zgodnie z otrzymanym dokumentem term sheet ma charakter niewiążący, a inwestor może od niego odstąpić w dowolnym momencie. W związku z powyższym spółka zastrzega, iż podjęcie rozmów z inwestorem nie oznacza uzyskania przez spółkę ww. finansowania, do czego niezbędne jest zawarcie stosownych umów, a ponadto warunkiem uruchomienia potencjalnego finansowania będzie także spełnienie warunków, o których mowa powyżej, w tym m.in. podjęcie odpowiednich uchwał przez walne zgromadzenie spółki, jak też osiągnięcie porozumienia z obligatariuszami obligacji serii A" - podsumowano.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

bEDCYyjS
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)