Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

GK Immobile miała 5,14 mln zł straty netto, 0,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

0
Podziel się

Grupa Kapitałowa Immobile odnotowała 5,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GK Immobile miała 5,14 mln zł straty netto, 0,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020
bErrZBSJ

Zysk operacyjny wyniósł 0,04 mln zł wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,82 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 61,84 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że na wynoszący niemal 50 mln zł wzrost przychodów grupy, wpływ miał przede wszystkim wzrost sprzedaży krajowej, głównie w wyniku zwyżki przychodów w segmencie budownictwa przemysłowego oraz przejęcia Atrem S.A.

bErrZBSL

"Stawiamy sobie ambitne cele przychodowe i odważnie po nie sięgamy" - skomentował prezes Rafał Jerzy, cytowany w komunikacie.

W okresie sprawozdawczym spółka wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 19,6 mln zł wobec 13,8 mln zł w analogicznym okresie roku 2019. Osiągnięto rentowność na poziomie 17,5%. Wartość środków pieniężnych na 31 marca 2020 roku osiągnęła poziom 29 mln zł.

"Ostatnie wydarzenia społeczno-gospodarcze nie zachwiały filarami grupy, wręcz przeciwnie - pokazały, że realizowany przez nas model grupy kapitałowej opartej na kilku niezależnych branżach się sprawdza. Nasza sytuacja gotówkowa jest stabilna. Spółka w okres kryzysu gospodarczego weszła z 29 mln gotówki na dalszy rozwój" - powiedział Jerzy.

W I kw. 2020 roku grupa zanotowała dodatni przepływ z działalności operacyjnej w wysokości 14,7 mln zł, związany z korektami kosztów nie będących wydatkami operacyjnymi oraz ze zmianami w kapitale obrotowym. Na działalności inwestycyjnej grupa osiągnęła dodatni przepływ w wysokości 3,9 mln zł, na co największy wpływ miały wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wys. 18,7 mln zł.

bErrZBSR

"Intensywnie analizujemy możliwości rozszerzenia grupy poprzez połączenie lub przejęcie innych podmiotów gospodarczych działających w segmentach tożsamych z naszymi. W kilku przypadkach podjęte zostały rozmowy z zarządami i/lub znaczącymi akcjonariuszami spółek będących w kręgu naszego zainteresowania. Szczególnie uważnie analizowana jest sytuacja spółek notowanych na GPW w Warszawie"- powiedział także prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,38 mln zł wobec 0,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.

bErrZBTm
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)