Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Groclin miał 6,19 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

0
Podziel się

Groclin odnotował 6,19 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku wobec 20,54 mln zł zysku z działalności kontynuowanej w 2018 r. Spółka miała 23,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin miał 6,19 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.
(Flickr)
bErbrwEl

Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 6,19 mln zł wobec 20,54 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 0 zł w 2019 roku wobec 174,08 mln zł przychodów rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej wyniosły 118,2 mln zł wobec 59,02 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Groclin w 2019 roku wyniosły 118 mln zł i były niższe niż w roku 2018. Związane to było przede wszystkim z niższymi wolumenami zamówień od klientów. Ograniczenie poziomu zamówień miało związek z trwającym już od jakiegoś czasu ogólnym trendem w branży automotive. W 2019 roku również wygaszone zostały projekty generujące zbyt niskie lub ujemne wyniki finansowe. W roku 2019 Grupa Groclin osiągnęła wynik EBITDA na poziomie -18,5 mln zł co stanowi -15,7% wartości przychodów. Wynik netto grupy w 2019 roku wyniósł -23,3 mln zł i jest na poziomie -19,7% w stosunku do przychodów" - napisał prezes André Gerstner w liście do akcjonariuszy.

bErbrwEn

"Strata zanotowana w 2019 roku przez Grupę Groclin była m.in. związana z dokonaniem odpisów aktualizujących wartość aktywów zaangażowanych w biznes poszyciowy (13,8 mln zł) będących następstwem ich wycen do potencjalnych cen sprzedaży wynikających z posiadanych przez spółkę ofert zakupu i porozumienia podpisanego z GST AutoLeather Inc. z siedzibą w Rochester Hills. Na negatywny wynik 2019 roku miała też wypływ większa dynamika spadku przychodów w porównaniu do możliwego do osiągnięcia tempa redukcji bazy kosztowej poprzez toczące się procesy restrukturyzacyjne" - czytamy dalej.

Prezes zaznaczył, że porozumienie z GST AutoLeather Inc. jest efektem prowadzonych od dłuższego czasu poszukiwań stabilnego partnera, działającego na globalnym rynku, z którym współpraca pozwoliłaby uniknąć krótkoterminowych ryzyk związanych z wahaniami w funkcjonowaniu sektora motoryzacyjnego w Europie.

"Potencjalna transakcja wydaje się tym bardziej uzasadniona w obliczu dodatkowych wyzwań i ryzyk jakie przynosi obecna sytuacja związana z COVID-19. Po jej ewentualnym zawarciu, w zależności od sytuacji rynkowej, będziemy podejmować dalsze decyzje odnośnie perspektyw kontynuacji działalności, w tym możliwości inwestycyjnych również potencjalnie zmierzających do zmiany profilu działalności" - podsumował.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 6,16 mln zł wobec 23,19 mln zł zysku rok wcześniej. Strata ogółem w 2019 r. wyniosła 23,28 mln zł wobec 18,75 mln zł straty rok wcześniej.

bErbrwEt

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

bErbrwEO
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)