Notowania

DCD: strona spółki
29.12.2016, 13:59

HTE Uruchomienie nowej strona internetowej Emitenta

Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Developerskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, iż w związku ze zmianą nazwy i planowanym rozszerzeniem profilu działalności Emitenta w kierunku budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych, Spółka uruchomiła swoją nową korporacyjną stronę internetową. Nowa strona internetowa, gdzie znajdują się informacje na temat Emitenta oraz informacje dla Inwestorów jest dostępna pod adresem: www.dcdsa.pl.

Inne komunikaty