Notowania

DCD: strona spółki
8.03.2017, 20:07

DCD Prognoza wyników finansowych Emitenta na lata 2017-2020

Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników na lata 2017-2020. Niniejsza prognoza sporządzona została zgodnie z poniższymi założeniami:
- Emitent w dniu 9 stycznia 2017 r. zawarł ze spółką DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: ,,DW Nord", ,,Kontrahent") umowę konsorcjum (raport bieżący ESPI nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.), która dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp. - Kontrahent jest w posiadaniu niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8909 ha zlokalizowanej w Lubinie, na której będzie realizowana planowana inwestycja deweloperska. - Emitent wraz z Kontrahentem planują wydzielić ze wskazanej nieruchomości 65 działek pod zabudowę szeregową. Spośród wydzielonych działek, 25 zostanie sprzedanych, zaś na pozostałych 40 zostanie wybudowane osiedle domów szeregowych. Przekazana prognoza finansowa nie podlegała sprawdzeniu ani badaniu przez biegłego rewidenta.

Załączniki

Inne komunikaty