Notowania

DCD: strona spółki
5.07.2017, 16:28

DCD Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka", "Emient") przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.
Nazwa akcjonariusza: Wiktor Kuchta Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 41.390.090 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 41.390.090 Udział w głosach na WZ: 100% Udział w ogólnej liczbie głosów: 80,26%

Inne komunikaty