Trwa ładowanie...
Notowania
KBDOM: strona spółki
20.11.2018, 23:07

KBD Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o złożeniu przez ING Bank Śląski zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2018r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. („KB DOM”), informację o złożeniu przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Bank ING”) do Prokuratury Rejonowej Gdańsk Wrzeszcz w Gdańsku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków Zarządu KB DOM.
Przedmiotowe zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Bank ING dotyczy następujących zarzutów: 1/uzyskania przez KB DOM od Banku ING kredytu w oparciu o niepełne i nierzetelne dokumenty i oświadczenia oraz zatajenie istotnych dokumentów w celu uzyskania wsparcia finansowego tj. przestępstwa z art. 297 par. 1 kodeksu karnego; 2/ nie powiadomienia przez KB DOM Banku ING, wbrew ciążącemu obowiązkowi, o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego kredytu tj. przestępstwa z art. 297 par.2 kodeksu karnego; 3/ udaremnienia lub uszczuplenia przez KB DOM zaspokojenia wierzyciela, Banku ING tj. przestępstwa z art. 300 par. 1 kodeksu karnego. Jednocześnie Emitent informuje, iż złożone przez Bank ING zawiadomienie obejmuje również podejrzenie współdziałania w popełnieniu powyższego przestępstwa przez niektórych członków Zarządu spółki Europlan Pruszków sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 664844)oraz byłego Prezesa Zarządu spółki MP Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 676425). O wypowiedzeniu przez Bank ING umów kredytowych spółce KB DOM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018r.

Inne komunikaty