Notowania

KBDOM: strona spółki
10.12.2018, 11:26

KBD Wznowienie obrotu akcjami Spółki

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż zgodnie z Uchwałą nr 1230/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r., od dnia 10 grudnia 2018 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki oznaczonymi kodem "PLTRAST00020".

Inne komunikaty