Notowania

INGBSK: strona spółki
31.01.2019, 9:29

ING Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2018 z 23 października 2018 roku oraz nr 29/2018 z 30 października 2018 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 stycznia 2019 roku Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczanie do kapitału Tier II Banku środków pieniężnych z otrzymanej od ING Bank N.V. pożyczki podporządkowanej w kwocie 100 milionów EUR (sto milionów EUR).
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty