Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
8.05.2024, 17:38

ING Informacja o szacowanej wysokości korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w PLN w II kwartale 2024 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) podaje do publicznej wiadomości wstępne szacunki dotyczące wysokości korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w PLN w związku z opublikowaniem w dniu 7 maja 2024 roku w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 roku o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”). Ustawa wprowadza m.in. dla części kredytobiorców możliwość zawieszenia spłaty do 4 miesięcznych rat kredytu hipotecznego w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 roku („zawieszenie spłaty rat”).
W odniesieniu do zawieszenia spłaty rat, oszacowana, zgodnie z wymogami MSSF 9, aktualnym stanem wiedzy oraz w oparciu o przyjęte założenia, kwota korekty jest w ocenie Zarządu Banku istotna i spowoduje jednorazowe obniżenie skonsolidowanego wyniku brutto Banku (jako pomniejszenie przychodów) za II kwartał 2024 roku o około 220 mln zł. Wstępnie szacowana wartość korekty została ustalona jako różnica wartości bieżącej szacowanych przepływów pieniężnych wynikających z umów kredytowych uwzględniającej zawieszenie płatności rat oraz bieżącej wartości bilansowej brutto portfela kredytowego, przy założeniu że do skorzystania z zawieszenia spłaty rat uprawnieni są i zdecydują się z tego skorzystać kredytobiorcy reprezentujący około 17% portfela złotowych kredytów hipotecznych Grupy Kapitałowej Banku. Zarząd Banku zwraca uwagę, że powyższa kwota będzie podlegała aktualizacji biorąc pod uwagę przede wszystkim rzeczywisty poziom zainteresowania zawieszeniem spłaty rat. Zaktualizowana informacja dotycząca wysokości korekty oraz jej wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Banku zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2024 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty