Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
17.04.2024, 11:56

ING Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z 13 grudnia 2023 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku zostanie przekazany w formie raportu okresowego 7 sierpnia 2024 roku, a nie 1 sierpnia 2024 roku jak pierwotnie planowano.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Inne komunikaty