Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
11.04.2024, 18:03

ING Uchwały WZ ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („WZ”) zwołane na 11 kwietnia 2024 roku.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania przez WZ zostały opublikowane w raportach bieżących nr 8/2024 z 14 marca 2024 roku i nr 13/2024 z 27 marca 2024 roku oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej: http://www.ing.pl, w sekcji: „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2024”. Treść tych dokumentów nie uległa zmianie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty