Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
11.04.2024, 18:06

ING Decyzja Rady Nadzorczej o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Zarząd ING Bank Śląski S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu 11 kwietnia 2024 roku podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Powyższa decyzja została podjęta w związku z wygaśnięciem w 2025 roku mandatu Pana Brunona Bartkiewicza po zakończeniu obecnej kadencji na stanowisku Prezesa Zarządu Banku, tj. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok. Pan Brunon Bartkiewicz jest Prezesem Zarządu Banku od 2016 roku.
Proces rekrutacji przebiegać będzie z uwzględnieniem planu sukcesji na stanowisko Prezesa Zarządu na zasadach określonych w obowiązującej w Banku Polityce powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty