Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ING QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlabanków  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-06    
 
 
  ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ING BANK ŚLĄSKI S.A. Banki (ban)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  40-086 KATOWICE  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  SOKOLSKA 34  
  (ulica) (numer)  
  (+48) 885 412 702 0000005459  
  (telefon)  (fax)  
  marzena.radys@ing.pl www.ing.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6340135475 271514909  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody z tytułu odsetek3 232,22 982,1748,0634,4 
 Przychody z tytułu prowizji714,2651,6165,3138,6 
 Wynik na działalności podstawowej2 753,32 454,6637,2522,2 
 Zysk brutto1 287,61 208,8298,0257,2 
 Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.993,3908,7229,9193,3 
 Średnio ważona liczba akcji zwykłych130 102 356130 106 149   
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)7,636,981,81,5 
 Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto-2 532,44 261,4-586,1906,6 
 Aktywa razem252 720,7245 361,458 760,056 430,9 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.17 439,716 736,04 054,93 849,1 
 Kapitał akcyjny130,1130,130,229,9 
 Liczba akcji130 100 000130 100 000,0   
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)134,05128,6431,229,6 
 Łączny współczynnik kapitałowy (w %)17,0%17,4%   
       
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty IX - XIII) oraz &#322;&#261;czny wsp&#243;&#322;czynnik kapita&#322;owy zaprezentowano na koniec bie&#380;&#261;cego kwarta&#322;u i koniec poprzedniego roku obrotowego.<br>Warto&#347;ci w EUR s&#261; wykazane w milionach. </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 ING_BSK_Raport_kwartalny_1Q_2024.pdfRaport kwartalny za 1 kwartał 2024 - wersja polska 
 ING_BSK_Quarterly_report_1Q_2024.pdfQuaterly report for the 1 st quarter of 2024 - English version 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-06Bożena GraczykWiceprezes Zarządu Banku  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty