Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
18.04.2024, 17:03

ING Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2024 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał 18 kwietnia 2024 roku informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 rok. Łączny koszt dla Grupy Kapitałowej Banku wynosi 150,9 mln PLN, łącznie z korektą składek za lata poprzednie. Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2024 roku. Wartość przypadająca na Bank to 149,5 mln PLN, a na ING Bank Hipoteczny S.A. to 1,4 mln PLN.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty