Notowania

KBDOM: strona spółki
28.02.2019, 22:56

KBD Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie w obradach w dniu 28 lutego 2019r.

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") po wznowieniu obrad, w dniu 28 lutego 2019 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do przedmiotowej uchwały zgłoszono sprzeciw. Ponadto nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 lutego 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty