Notowania

GEOTREKK: strona spółki
26.03.2019, 21:26

GTK Informacja o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o odwołaniu zwołanego na dzień 27 marca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 marca 2019 roku spowodowane jest wątpliwościami związanymi z możliwością wykonywania prawa głosu przez grupę akcjonariuszy, którzy według najlepszej wiedzy Spółki są stronami porozumienia w sprawie wspólnego wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółki, a którzy nie notyfikowali w sposób prawidłowy okoliczności zawarcia takiego porozumienia. Z uwagi na interes Spółki oraz transparentność i bezpieczeństwo obrotu Zarząd jest zmuszony odwołać Walne Zgromadzenie i zwołać je niezwłocznie po wyjaśnieniu zaistniałych kontrowersji rzutujących na prawidłowość głosowań.

Inne komunikaty