Notowania

GEOTREKK: strona spółki
22.02.2019, 10:02

GTK Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk S.A. na dzień 27 marca 2019 r.

Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Kruszewskiego w Warszawie, ul. Bracka 20/17 , 00-028 Warszawa.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i procedurą dotyczącą udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrekk S.A. oraz informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty