Notowania

GEOTREKK: strona spółki
18.02.2019, 23:58

GTK Zawiadomienie pełnomocnika o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zapoznał się ze skanem zawiadomienia od Pana Adama Osińskiego, przesłanego drogą elektroniczną w godzinach wieczornych 15 lutego 2019 r. (piątek), sporządzonego w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału w posiadanych głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, poprzez osiągnięcie 65,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co zostało spowodowane udzieleniem przez 16 akcjonariuszy, pełnomocnictw do udziału i wykonywania prawa głosu z 14.954.765 akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 lutego 2019 r.
W załączeniu pełna treść zawiadomienia z wyłączeniem danych adresowych.

Załączniki

Inne komunikaty