Notowania

GTK Aktualizacja raportu nr 19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2019 r.

Zarząd Spółki Geotrekk SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym przekazuje korektę raportu ESPI nr 1/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. Omyłka wynikała z błędnego przeniesienia treści komunikatu z dokumentu word do systemu ESPI, o czym Zarząd powziął wiadomość w dniu dzisiejszym. Prawidłowa treść brzmiała:
Zarząd spółki pod firmą Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. niniejszym przekazuje aktualizację ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Aktualizacja związana jest ze zmianą adresu Spółki, a tym samym zmianą adresu, pod którym dostępna jest dokumentacja, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu. W związku ze zmianą adresu, dokumentacja dostępna jest pod adresem: Rakowicka 10b/4, 31-511 Kraków

Inne komunikaty