Notowania

MEDGALIC: strona spółki
28.03.2019, 10:56

MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 27.03.2019 r.

Zarząd MED-GALICJA S.A. /dalej "Spółka"/ podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27.03.2019 r.
Aleksander Górny – posiadający 4.002.918 akcji, z których przysługiwało 4.002.918 głosów, co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz 27,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty