Notowania

MIRBUD: strona spółki
8.05.2019, 15:24

MRB Podpisanie Umowy na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 07 maja 2019r. Emitent podpisał Umowę (dalej: Umowa) z Zotefoams plc. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 675 Mitcham Road, Croydon UK na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego.
Przedmiotem Umowy jest budowa hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej w Skarbimierzu wraz z niezbędną infrastrukturą. Wartość Umowy: 49.296.748 zł netto O otrzymaniu listu intencyjnego Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2018. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty