Notowania

LIBET: strona spółki
12.06.2019, 20:08

LBT Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej LIBET S.A.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 12 czerwca 2019 roku Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie, reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z/s w Warszawie, zgłosił kandydaturę Pana Michała Hulbój na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Do niniejszego raportu bieżącego dołączono przedstawione Spółce zgłoszenie. Ww. zgłoszenie zostało dokonane w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku, obejmującego w szczególności dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty