Notowania

ABCDATA: strona spółki
16.06.2019, 23:23

ABC Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2019 roku

Zarząd ABC Data S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 14 czerwca 2019 roku następujący akcjonariusz posiadał co najmniej 5% głosów na ZWZ:
MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A łącznie wykonywała prawo głosu z 76.060.378 akcji, z których jej przysługiwało 76.060.378 głosów na ZWZ, co stanowiło 100 % głosów na ZWZ i stanowi 60,72 % w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty