Notowania

TAR Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 24 lipca 2019 roku.

Zarząd Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) w dniu 24 lipca 2019 roku:
1. EJT Investment S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu – reprezentujący 4.346.936 akcji uprawniających do 7.346.936 głosów na NWZ, co stanowiło 52,20% udziału w głosach obecnych na NWZ oraz stanowi 51,21% udziału w ogóle głosów. 2. EJT Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym reprezentujący 3.098.221 akcji uprawniających do 3.098.221 głosów na NWZ, co stanowiło 22,01% udziału w głosach obecnych na NWZ oraz stanowi 21,60 udziału w ogóle głosów. 3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander z siedzibą w Warszawie – reprezentujący 1.630.000 akcji uprawniających do 1.630.000 głosów na NWZ, co stanowiło 11,58% udziału w głosach obecnych na NWZ oraz stanowi 11,36% udziału w ogóle głosów. 4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, reprezentujący 1.000.000 akcji uprawniających do 1.000.000 głosów na NWZ co stanowiło 7,10% udziału w głosach obecnych na NWZ oraz stanowi 6,97% udziału w ogóle głosów.

Inne komunikaty