Notowania

ING Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że 7 października 2019 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”), w ramach rocznego przeglądu, podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego S.A. na następujących poziomach:
1. Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term IDR): A, 2. Perspektywa ratingu podmiotu: Stabilna, 3. Rating krótkoterminowy (Short-term IDR): F1, 4. Viability Rating: bbb+, 5. Rating wsparcia: 1, 6. Rating długoterminowy na skali krajowej: AAA (pol), 7. Perspektywa ratingu długoterminowego na skali krajowej: Stabilna, 8. Rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol). Agencja Fitch w swoim komunikacie podkreśliła, że utrzymane ratingi dla ING Banku Śląskiego S.A. odzwierciedlają zdywersyfikowany model biznesowy, konserwatywne podejście do ryzyka kredytowego, wysoką jakość aktywów oraz stabilne źródło finansowania banku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty