Trwa ładowanie...

Notowania

LIBET: strona spółki
7.04.2020, 18:02

LBT Rezygnacja z nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A. (dotyczy raportów bieżących nr 5 i 6/2020)

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 5/2020 i 6/2020 informuje, że do Spółki wpłynęło pismo dotyczące oferty z dnia 18.03.2020 r. w przedmiocie nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A.
Oferent poinformował Spółkę, że zdecydował się wycofać z procesu dotyczącego potencjalnego nabycia przedsiębiorstwa Emitenta. Jako główna przyczyna rezygnacji wskazana została obecna niepewna sytuacja rynkowa spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), która już teraz negatywnie oddziałuje na rynki i działalności, w które zaangażowane jest oferent. Dodatkowo zwrócono uwagę na fakt, że Spółka - mając na uwadze konieczność uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - nie zaakceptowała bezwarunkowo złożonej oferty. Oferent zaznaczył, że nie wyklucza powrotu do rozmów w przyszłości, o ile taka będzie wola stron, a warunki na rynku będą ku temu bardziej sprzyjające. W dalszym ciągu dokonywany jest przegląd opcji strategicznych dla Spółki rozpoczęty jeszcze w 2018 roku (raport bieżący nr 16/2018), a Emitent będzie informował o postępach w jego ramach.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-05-27
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,86
+2,15
2020-05-27
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,86
+1,88
2020-05-25
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia MAR.
1,88
+5,85
2020-05-11
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
1,33
+4,12
2020-05-11
LBT Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania: (i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020, (ii) badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.
1,33
0,00
2020-04-29
LBT Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską
1,03
0,00
2020-04-24
LBT Zmiana terminu publikacji niektórych raportów okresowych.
1,06
+0,47
2020-04-07
LBT Wstępne dane dot. szacowanej wielkości skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej LIBET S.A. ze sprzedaży za okres od 01/01/2020 do 31/03/2020
1,14
-2,19
2020-04-07
LBT Rezygnacja z nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A. (dotyczy raportów bieżących nr 5 i 6/2020)
1,14
-2,19
2020-04-02
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
1,07
-3,27